COBISS
Domov  >  Pogosta vprašanja  >  COBISS3  >  COBISS3 - Sprememba oddelka šole
COBISS3 - Nastavljanje časovnih parametrov

V segmentu COBISS3/Izposoja izberemo metodo Časovni parametri v razredu Domača knjižnica (gl. sliko 1).

Slika 1: Metoda Časovni parametri


Odpre se okno Časovni parametri, v katerem kliknemo na gumb Tabela.

Slika 2: Okno Časovni parametri


Nato se odpre okno Tabela časovnih parametrov.

Slika 3: Okno Tabela časovnih parametrov


Začetne nastavitve parametrov v stolpcu izp. v dogovoru s knjižnico vnese IZUM. Tudi vsaka sprememba iz nič v nekaj in obratno v stolpcu izp. se izvede v dogovoru z IZUM-om.

Struktura vnosa je prazno ali 0d (izposoja ali rezervacija je onemogočena), 10d, 1m, *7d (če na začetku vnesemo *, se upoštevajo le delovni dnevi).

Če ima knjižnica oddelke in so parametri izposoje po oddelkih različni, se pripravi tabela za vsak oddelek posebej. Če pa so parametri izposoje enaki, se pripravi ena tabela za celotno knjižnico.