COBISS
Domov  >  Pogosta vprašanja  >  COBISS3  >  COBISS3 - Sprememba oddelka šole
COBISS3 - Brisanje podatkov o članu

Poiščemo člana ali več članov in ga/jih naložimo na delovno področje. Izberemo metodo Objekt / Zbriši podatke o članu (gl. sliko 1).

Slika 1: Brisanje podatkov o članu


Odpre se okno Brisanje podatkov o članu. Pri možnosti "Vzrok za brisanje" iz spustnega seznama izberemo vzrok brisanja. Če je potrditveno polje pri možnosti "Številka izkaznice ostane zasedena" odkljukano, ostane ta številka zasedena in je ne bomo mogli dodeliti nikomur drugemu; če ta možnost ni odkljukana, se ta številka sprosti in se lahko dodeli novemu članu (priporočljivo je, da številka izkaznice ostane zasedena).

Slika 2: Okno Brisanje podatkov o članu


S klikom na gumb V redu potrdimo brisanje podatkov o članu ali več članih iz baze podatkov.

Če ima član neporavnane obveznosti do knjižnice (evidentirane neporavnane terjatve, izposojeno gradivo ali opombe), dobimo o tem obvestilo (gl. sliko 3).

Slika 3: Obvestilo, da brisanje podatkov ni možno