Poročilo s VI. posvetovanja z mednarodno udeležbo
Dnevi slovenske informatike, Portorož '99

 

V kongresnem centru Grand hotela Emona v Portorožu se je od 21. do 24. aprila 1999 odvijalo že šesto posvetovanje Dnevi slovenske informatike, na katerem se je letos zbralo blizu petsto udeležencev. Organizatorja posvetovanja sta bila Slovensko društvo INFORMATIKA (SDI) in Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) oziroma Združenje za računalništvo in informatiko (ZRI), ki deluje v okviru GZS.

Vsebina posvetovanja je bila razdeljena na sedem sekcij, organizirane pa so bile še štiri okrogle mize, na katerih s(m)o razpravljali o strategiji informatike v Republiki Sloveniji, o evropskih in domačih vidikih elektronskega poslovanja, o izbiri najboljšega ali pravega izvajalca, o znanjih in poklicu informatika na prehodu v informacijsko družbo. Skupna rdeča nit letošnjega posvetovanja je bila globalizacija poslovanja.

Posvetovanje se je začelo s predkonferenco, na kateri so najprej spregovorili analitiki skupine MetaGroup, za njimi pa sta svoje poglede na bližnjo prihodnost predstavila še predstavnika podjetij Microsoft in Oracle. Istočasno je potekal sestanek Upravnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije. Po otvoritvi smo poslušali tri vabljene referate. Dr. Saša Dekleva z univerze v Chicagu nam je odkrival priložnosti in predvsem ovire pri vključevanju Slovenije v tokove globalnega gospodarstva ter ovire na nivoju posameznih organizacij. Helen Flynn iz analitične skupine Gartner Group je predstavila strategije varovanja informacij. Akademik dr. Zdravko Mlinar pa je predstavil referat z naslovom Proces globalizacije in razsežnosti njegovega raziskovanja.

V naslednjih dveh dneh se je zvrstilo več kot devetdeset referatov, ki so z različnih vidikov - znanstvenih, strokovnih in poslovnih - predelali aktualne teme različnih področij informatike. Vsi referati so zbrani v dveh knjigah zbornika posvetovanja na skoraj devetsto straneh. V četrtek zvečer je Telekom Slovenije prikazal delovanje in hitrost prenosa podatkov po omrežju ATM. Povezali so se z Laboratorijem za računalniške komunikacije, ki deluje na Fakulteti za računalništvo in informatiko v Ljubljani. Pozneje so se s povezavo ISDN povezali še z Bremnom, kjer je ravno potekal mednarodni simpozij o poletih v vesolje. Med udeleženci je bil tudi Dragan Živadinov, ki je povezoval pogovor na drugi strani zveze.

Zanimivo je bilo tudi zadnji dan posvetovanja, ko smo se na okrogli mizi z naslovom Znanja in poklic informatika na prehodu v informacijsko družbo soočili s problematiko kratke razpolovne dobe znanj informatika, poslanstvom izobraževalnih institucij ter dolžnostjo delodajalcev in zaposlenih, da skrbijo za kvalitetni nivo svojih znanj. Izpostavil se je tudi problem kadrov, ki ne uspejo več slediti zahtevam. Za zaključek smo poslušali še zanimiva vabljena referata. Dr. Jan Knop z univerze v Düsseldorfu je razmišljal o globalno povezanem poslovanju, dr. Cene Bavec z Ministrstva za znanost in tehnologijo pa nam je na zelo kritičen način predstavil evropske vidike globalizacije poslovanja v Sloveniji.

Ciril Petr


Nekatere strani na internetu:

Slovensko društvo INFORMATIKA, http://www.drustvoinformatika.si
Gospodarska zbornica Slovenije, http://www.gzs.si
Hoteli Bernardin, http://www.h-bernardin.si
MetaGroup, http://www.metagroup.com
Gartner Group, http://www.gartnergroup.com