Vloga za izvolitev v naziv na Novi univerzi - navodila

Obrazec PREGLED DELA IN TOČKOVALNIK se uporablja za potrebe izvolitev v nazive na Novi univerzi. Določeni podatki se na obrazcu pojavijo inicialno, določene lahko dodatno vpišemo ročno. Inicialni podatki izhajajo iz online vzajemne bibliografske baze podatkov COBIB.SI in jih na obrazcu ne moremo spreminjati. Ročno lahko vnašamo na vnosne črte, v tabele z oznako "... (ročni vnos)" in pri nekaterih tipih del, tudi v posebej za to predvidena vnosna polja v seznamu del. Tabela na prvi strani vsebuje skupne vrednosti po posameznih skupinah del, in sicer ločeno za podatke, ki izhajajo iz baze podatkov COBIB.SI, in ločeno za podatke, ki smo jih v ustrezne tabele vnesli ročno. Skupne vrednosti v tabeli se izračunavajo samodejno po vsakem ročnem vnosu. Podatki, ki jih v obrazec vnesemo ročno, se na strežnik ne shranjujejo. Če želimo vnesene podatke shraniti, obrazec shranimo na svoj lokalni računalnik.
Podpora spletnih brskalnikov
Mozilla Firefox (prikaz/vnos/tiskanje/shranjevanje)
Google Chrome (prikaz/vnos/tiskanje/shranjevanje)
Internet Explorer (prikaz/vnos/tiskanje)
Za pravilno delovanje mora biti omogočeno izvajanje jezika javascript (v novejših različicah je ta možnost po navadi že samodejno vključena).
Če se stran iz kakršnega koli razloga ne prikaže, ne deluje pravilno ali ni možno vnašati podatkov, svetujemo, da si naložite zadnjo verzijo spletnega brskalnika, ki ga uporabljate, ali pa uporabite katerega od preostalih dveh navedenih brskalnikov.

Vpis na vnosne črte
Predvideni prostor na črtah naj bi zadostoval za vneseno vsebino. Če je le-ta daljša, se samodejno nadaljuje v novi vrstici. Uporaba tipke ENTER v tem primeru ni možna.
Pri rubrikah "Komentar" in "Druga dela, ki niso dokumentirana v COBISS" je za vnos vsebine namenjenega več prostora (9 vrstic), ki se za potrebe daljšega besedila samodejno poveča. Možna je tudi uporaba tipke ENTER za ročni prehod v novo vrstico.

Vnos v tabele s točkami
– Vnos je možen samo v tabele "... (ročni vnos)", in sicer v prazna bela polja. Ročno je treba vnesti podatke za vsa tista dela, ki so v seznamu del (pod tabelami) označena rdeče. Vnos je možen v različne kategorije Točkovalnika (znanstvena dela, strokovna dela, umetniška dela, izobraževalna dela).
– V stolpce "Št. del" se vpisujejo samo številke (09), drugih znakov ni možno vnesti.
– V stolpce "ŠTK" se lahko vpisujejo decimalna števila (možna je torej uporaba znakov 0–9 in decimalnega separatorja '.'). Če se vnese samo celo število, se le-to ob potrditvi vnosa samodejno spremeni v decimalno obliko.
– Vnos se potrdi s pritiskom na tipko ENTER ali TAB (ki kurzor prestavi v naslednje polje) ali s klikom kjer koli zunaj trenutnega polja.
– Ob vsakem potrjenem vnosu se samodejno izračuna seštevek na koncu trenutne tabele, podatki pa se prenesejo tudi v zbirno tabelo na začetku strani.

Shranjevanje
Inicialno izpolnjen obrazec ali obrazec z ročno vnesenimi podatki si lahko shranite na svoj lokalni računalnik za kasnejšo uporabo. To naredite tako, da pritisnete Ctrl+S ter izberete direktorij in način shranjevanja (Save as type):
Mozilla Firefox: "Web Page, complete (*.htm;*.html)",
Google Chrome: "Webpage, complete",
Internet Explorer: "Webpage, complete (*.htm;*.html)".
Pri tem se poleg osnovne strani html v posebno mapo z istim imenom kot datoteka html shranijo še vse pripadajoče datoteke, potrebne za pravilno delovanje strani. Če pobrišete eno ali drugo, se hkrati izbrišeta datoteka html in mapa z vso pripadajočo vsebino.
Zaradi nepredvidenega obnašanja spletnih brskalnikov priporočamo, da datoteko html ponovno odpirate z istim brskalnikom, s katerim je bila shranjena. Internet Explorer ne omogoča shranjevanja vnesenih podatkov; shranite lahko samo stran html z inicialno izpolnjenim obrazcem. Ker se pri tem ne obnaša po pričakovanjih, odsvetujemo njegovo uporabo pri shranjevanju ali ponovnem odpiranju shranjene datoteke na lokalnem računalniku, kadar delate brez povezave z internetom.

Tiskanje
Tiskanje praznih ali izpolnjenih vlog je možno z vseh zgoraj navedenih brskalnikov z naslednjimi obveznimi nastavitvami:
– orientacija "Landscape" (ležeče; v večini primerov brskalnik že sam izbere to možnost),
– omogočeno tiskanje tudi ozadja in slik:
   + Mozilla Firefox: V meniju File izberete Page Setup in nato Format & Options ter pri Options odkljukate možnost "Print Background (colors & images)".
   + Google Chrome: V meniju izberete Print... in nato Options ter odkljukate možnost "Background colors and images".
   + Internet Explorer: V meniju File izberete Page Setup in nato pri Paper Options odkljukate možnost "Print Background Colors and Images".
Iz neznanih razlogov se pri tiskanju pojavljajo manjše pomanjkljivosti glede nekaterih oblikovnih elementov (obrobe in barva celic, dodatne črte v celicah ...), kljub temu pa je vsa vsebina prikazana jasno in nedvoumno.