Pojasnilo 19. 2. 2022

 

Seznam slovenskih revij, ki so vključene v mednarodno bazo podatkov
MLA International Bibliography
2017

 

ISSN Revija Založnik/Izdajatelj Št. čl. v COBIB.SI (2017)
2232-3317 Acta linguistica asiatica (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije 6
0567-784X Acta neophilologica Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani 11
2350-417X Acta neophilologica (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete 0
1855-4539 Amfiteater Akademija za gledališče, radio, film in televizijo; Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije 21
1855-850X Amfiteater (e-vir) Akademija za gledališče, radio, film in televizijo; Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije 0
1408-032X Anthropological notebooks Društvo antropologov Slovenije; = Slovene Anthropological Society 10
2232-3716 Anthropological notebooks (e-vir) Društvo antropologov Slovenije; = Slovene Anthropological Society 1
0570-8966 Arheološki vestnik Slovenska akademija znanosti in umetnosti; Znanstvenoraziskovalni center SAZU 17
1581-1204 Arheološki vestnik (e-vir) ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo 0
1854-9632 Ars & humanitas Znanstvena založba Filozofske fakultete 43
2350-4218 Ars & humanitas (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete 0
0006-5722 Bogoslovni vestnik Teološka fakulteta 71
1581-2987 Bogoslovni vestnik (e-vir) Bogoslovni vestnik 2
0590-5966 Časopis za zgodovino in narodopisje Zgodovinsko društvo 25
2712-3138 Časopis za zgodovino in narodopisje (e-vir) Univerza v Mariboru; Zgodovinsko društvo Maribor 0
0012-2068 Dialogi Aristej 129
0013-3302 Ekran Zveza kulturnih organizacij Slovenije 116
1581-0321 Ekran (e-vir) Zveza kulturnih organizacij Slovenije 0
1581-8918 ELOPE Slovensko društvo za angleške študije 15
2386-0316 ELOPE (e-vir) Slovensko društvo za angleške študije 0
0354-0316 Etnolog Slovenski etnografski muzej 25
2385-8729 Etnolog (e-vir) Slovenski etnografski muzej 0
0353-7161 Euromaske Branimir Zogović; Euromaske, Inc 0
0350-2929 Goriški letnik Goriški muzej 24
1855-4857 Hieronymus Društvo slovenskih književnih prevajalcev 0
0021-6933 Jezik in slovstvo Slavistično društvo Slovenije 33
1581-3754 Jezik in slovstvo (e-vir) Slavistično društvo Slovenije 0
0354-0448 Jezikoslovni zapiski Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU 50
1581-1255 Jezikoslovni zapiski (e-vir) ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša 0
0023-4923 Kronika Zveza zgodovinskih društev Slovenije 46
2670-6865 Kronika (e-vir) Zveza zgodovinskih društev Slovenije 0
0459-6242 Le livre slovène L'Association des écrivains slovènes; PEN slovène; L'Association des traducteurs littéraires de Slovénie 0
0024-3922 Linguistica Znanstvena založba Filozofske fakultete 27
2350-420X Linguistica (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete 0
0353-5622 Literatura LDS 174
0351-5141 Otrok in knjiga Mariborska knjižnica; Pedagoška fakulteta; Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič 74
0351-1189 Primerjalna književnost Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije 36
2591-1805 Primerjalna književnost (e-vir) Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije 0
0350-5723 Primorska srečanja Društvo sociologov in politologov severnoprimorskih občin 0
0033-1805 Proteus Prirodoslovno društvo Slovenije 71
2630-4147 Proteus (e-vir) Prirodoslovno društvo Slovenije 0
0560-2920 Razprave Slovenska akademija znanosti in umetnosti 0
1855-6302 Slavia Centralis Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti 20
2385-8753 Slavia Centralis (e-vir) Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti 0
0350-6894 Slavistična revija Slavistično društvo Slovenije 56
1855-7570 Slavistična revija (e-vir) Slavistično društvo Slovenije 0
0350-0330 Slovenski etnograf Etnografski muzej 0
1408-2616 Slovenski jezik - Slovene linguistic studies Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša; The Joyce and Elizabeth Hall Center for the Humanities, University of Kansas 8
1581-1271 Slovenski jezik - Slovene linguistic studies (e-vir) Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša; The Joyce and Elizabeth Hall Center for the Humanities, University of Kansas 0
0038-0482 Sodobnost Državna založba Slovenije 152
1408-6271 Studia mythologica Slavica Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje; Università degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, già Istituto di Lingua e Letteratura 19
1581-128X Studia mythologica Slavica (e-vir) ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje; Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Lingue e Civiltà dell'Europa Centro-Orientale 0
1580-9110 Teatrološke raziskave AGRFT, Center za teatrologijo in filmologijo 0
0040-3598 Teorija in praksa Visoka šola za politične vede 76
0352-0447 Traditiones Slovenska akademija znanosti in umetnosti 21
1855-6396 Traditiones (e-vir) Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU 0
0353-9660 Verba hispanica Znanstvena založba Filozofske fakultete 28
2350-4250 Verba hispanica (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete 0
0350-8498 Zbornik občine Grosuplje Skupina občanov 0
0351-5664 Znamenje Mohorjeva družba 0
 
 
 

Seznami revij, ki so vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, so praviloma prevzeti s spletnih strani proizvajalcev baz podatkov in vsi niso popolni. Vključene niso tiste revije, pri katerih v seznamih proizvajalcev baz podatkov manjkajo številke ISSN ali pa seznamov revij ni bilo možno pridobiti v celoti. Nekateri proizvajalci tudi dokaj neredno ažurirajo sezname. Če ugotovite, da pri kakšni bazi podatkov manjka revija, ki jo navedena baza podatkov zanesljivo indeksira, to sporočite pristojnemu OSIC-u. Na podlagi ustreznih dokazil bo seznam dopolnjen.

Seznami se od leta 2014 naprej vsako leto vzpostavljajo na novo. To pomeni, da OSIC-i vsako leto na novo prevzamejo sezname s spletnih strani proizvajalcev; ti seznami potem veljajo za tekoče leto oz. do prejema novih seznamov. Od leta 2014 naprej se torej članki v revijah v določenem letu vrednotijo v skladu z uvrstitvijo na sezname v tem letu. Članki v tekočem letu se do prejema novih seznamov vrednotijo v skladu z zadnjo prejeto verzijo seznamov. Za članke do vključno leta 2013 pa veljajo še stari kumulativni seznami, pri katerih so se revije na sezname samo dodajale, ne pa tudi iz njih odstranjevale, četudi je revija iz baze izpadla.

 
na vrh
 
© IZUM, 2022