Pojasnilo 11. 6. 2024

 

Seznam slovenskih revij, ki so vključene v mednarodno bazo podatkov
IBZ Online (Internationale Bibliographie der geistes- und sozialwissenschaftlichen Zeitschriftenliteratur)
2017

 

ISSN Revija Založnik/Izdajatelj Št. čl. v COBIB.SI (2017) Odprti dostop
Inf. servis SHERPA/RoMEO
0353-5150 Acta analytica Society for Analytic Philosophy and Philosophy of Science 0
1581-6613 Acta geographica Slovenica Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU; Založba ZRC; Slovenska akademija znanosti in umetnosti 20
1581-8314 Acta geographica Slovenica (e-vir) Geografski inštitut Antona Melika 0
1854-5106 Acta geographica Slovenica (e-vir) Geografski inštitut Antona Melika 0  
1408-0419 Acta historiae artis Slovenica Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta 9  
2536-4200 Acta historiae artis Slovenica (e-vir) Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta 0  
C508-4652 Acta historiae artis Slovenica (e-vir) Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta 0  
0567-784X Acta neophilologica Filozofska fakulteta 11
2350-417X Acta neophilologica (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete 0
1408-5348 Annales Zgodovinsko društvo za južno Primorsko; Societá storica del Litorale 68  
2591-1775 Annales (e-vir) Zgodovinsko društvo za južno Primorsko; Societá storica del Litorale 0  
1408-032X Anthropological notebooks Društvo antropologov Slovenije = Slovene Anthropological Society 10  
2232-3716 Anthropological notebooks (e-vir) Društvo antropologov Slovenije = Slovene Anthropological Society 1  
0570-8966 Arheološki vestnik Slovenska akademija znanosti in umetnosti; Znanstvenoraziskovalni center SAZU 17  
1581-1204 Arheološki vestnik (e-vir) ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo 0  
0006-5722 Bogoslovni vestnik Teološka fakulteta 71  
1581-2987 Bogoslovni vestnik (e-vir) Bogoslovni vestnik 2  
1855-9719 CEPS journal Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani 44  
2232-2647 CEPS journal (e-vir) Pedagoška fakulteta Univerze 0  
1580-6316 Delavci in delodajalci Inštitut za delo, Pravna fakulteta 27  
2670-5621 Delavci in delodajalci (e-vir) Inštitut za delo, Pravna fakuletata 0  
3023-9699 Didactica Slovenica (e-vir) Pedagoška obzorja; Univerza v Novem mestu 0  
1408-9653 Dignitas Nova revija 18  
0352-3608 Družboslovne razprave Slovensko sociološko društvo; Fakulteta za družbene vede 28  
1581-968X Družboslovne razprave (e-vir) Fakulteta za družbene vede 0  
0353-6777 Dve domovini Inštitut za slovensko izseljenstvo = Institute for Slovene Emigration Research 28  
1581-1212 Dve domovini (e-vir) ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo 0  
0353-4510 Filozofski vestnik Filozofski inštitut ZRC SAZU 31  
1581-1239 Filozofski vestnik (e-vir) Filozofski inštitut ZRC SAZU 0  
1318-3222 Javnost Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo 7
1854-8377 Javnost (e-vir) European Intitute for Communication and Culture, Faculty of Social Sciences 0
0354-0448 Jezikoslovni zapiski Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU 50  
1581-1255 Jezikoslovni zapiski (e-vir) ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša 0  
0023-2424 Knjižnica Zveza bibliotekarskih društev Slovenije 21  
1581-7903 Knjižnica (e-vir) Zveza bibliotekarskih društev Slovenije 0  
1581-5374 Lex localis Lex localis 43  
1855-363X Lex localis (e-vir) Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila 0  
0024-3922 Linguistica Filozofska fakulteta 27
2350-420X Linguistica (e-vir) Znanstvena založba Filozofske fakultete 0
1581-6311 Managing global transitions Faculty of management 0  
1854-6935 Managing global transitions (e-vir) Faculty of management 7  
1580-688X Monitor ISH Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij 18  
1580-7118 Monitor ISH (e-vir) Institutum Studiorum Humanitatis = Fakulteta za podiplomski humanistični študij 0  
1318-5454 Organizacija Moderna organizacija 27  
1581-1832 Organizacija (e-vir) Moderna organizacija 0
0353-1392 Pedagoška obzorja Pedagoška obzorja; Pedagoška fakulteta 30  
1318-3362 Phainomena Fenomenološko društvo [etc.] 27  
2232-6650 Phainomena (e-vir) Fenomenološko društvo 0  
0353-6521 Podjetje in delo Inštitut za delo pri Pravni fakulteti; Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije; Gospodarski vestnik 97  
1581-1107 Podjetje in delo (e-vir) Gospodarski vestnik.; Inštitut za delo pri Pravni fakulteti; Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije 0  
0032-6976 Pravnik Zveza društev pravnikov Slovenije 46  
2232-3538 Pravnik (e-vir) Zveza društev pravnikov Slovenije 0  
0351-1189 Primerjalna književnost Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije 36  
2591-1805 Primerjalna književnost (e-vir) Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije 0  
0354-0286 Razprave in gradivo Inštitut za narodnostna vprašanja = Institute for Ethnic Studies 16
1854-5181 Razprave in gradivo (e-vir) Inštitut za narodnostna vprašanja 0
1855-4431 Revija za elementarno izobraževanje Založba PEF, Pedagoška fakulteta 29  
2350-4803 Revija za elementarno izobraževanje (e-vir) Založba PEF, Pedagoška fakulteta 0  
1581-7652 Revus GV Revije; Pravna praksa 4  
1855-7112 Revus (e-vir) Uradni list Republike Slovenije; Klub Revus 0  
1581-9531 Slovenian law review Pravna fakulteta 0  
2232-3996 Slovenian law review (e-vir) Pravna fakulteta 0  
1408-2616 Slovenski jezik - Slovene linguistic studies Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša; The Joyce and Elizabeth Hall Center for the Humanities, University of Kansas 8  
1581-1271 Slovenski jezik - Slovene linguistic studies (e-vir) Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša; The Joyce and Elizabeth Hall Center for the Humanities, University of Kansas 0  
1408-6271 Studia mythologica Slavica Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje; Università degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, già Istituto di Lingua e Letteratura 19  
1581-128X Studia mythologica Slavica (e-vir) ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje; Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Lingue e Civiltà dell'Europa Centro-Orientale 0  
0040-3598 Teorija in praksa Visoka šola za politične vede 76  
2820-591X Teorija in praksa (e-vir) Fakulteta za družbene vede 0  
0352-0447 Traditiones Slovenska akademija znanosti in umetnosti 21  
1855-6396 Traditiones (e-vir) Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU 0  
0353-6483 Urbani izziv Urbanistični inštitut Republike Slovenije 17  
1855-8399 Urbani izziv (e-vir) Urbanistični institut Republike Slovenije 0  
1581-9744 Zbirka Studia mythologica Slavica Založba ZRC 0  
2712-2751 Zbirka Studia mythologica Slavica (e-vir) Založba ZRC 0  
0351-8914 Zbornik znanstvenih razprav Pravna fakulteta 0  
 
 
 

Seznami revij, ki so vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, so praviloma prevzeti s spletnih strani proizvajalcev baz podatkov in vsi niso popolni. Vključene niso tiste revije, pri katerih v seznamih proizvajalcev baz podatkov manjkajo številke ISSN ali pa seznamov revij ni bilo možno pridobiti v celoti. Nekateri proizvajalci tudi dokaj neredno ažurirajo sezname. Če ugotovite, da pri kakšni bazi podatkov manjka revija, ki jo navedena baza podatkov zanesljivo indeksira, to sporočite pristojnemu OSIC-u. Na podlagi ustreznih dokazil bo seznam dopolnjen.

Seznami se od leta 2014 naprej vsako leto vzpostavljajo na novo. To pomeni, da OSIC-i vsako leto na novo prevzamejo sezname s spletnih strani proizvajalcev; ti seznami potem veljajo za tekoče leto oz. do prejema novih seznamov. Od leta 2014 naprej se torej članki v revijah v določenem letu vrednotijo v skladu z uvrstitvijo na sezname v tem letu. Članki v tekočem letu se do prejema novih seznamov vrednotijo v skladu z zadnjo prejeto verzijo seznamov. Za članke do vključno leta 2013 pa veljajo še stari kumulativni seznami, pri katerih so se revije na sezname samo dodajale, ne pa tudi iz njih odstranjevale, četudi je revija iz baze izpadla.

V stolpcu Odprti dostop so s kljukico označene revije, za katere so v informacijskem servisu SHERPA/RoMEO objavljeni podatki o licenčnih pogojih založb in politiki arhiviranja posameznih revij. S klikom na kljukico se prestavimo na zapis revije z informacijami o politiki odprtega dostopa.

 
na vrh
 
© IZUM, 2024