Pojasnilo 20. 9. 2018

 

Seznam slovenskih revij, ki so vključene v mednarodno bazo podatkov
Sociological Abstracts
2015

 

ISSN Revija Založnik/Izdajatelj Št. čl. v COBIB.SI (2015) Odprti dostop
SHERPA/RoMEO Database
1408-5348 Annales Zgodovinsko društvo za južno Primorsko; Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije; Societá storica del Litorale; Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia; Science and Research Centre of the Republic of Slovenia 71
2591-1775 Annales (e-vir) Zgodovinsko društvo za južno Primorsko; Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije; Societá storica del Litorale; Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia; Science and Research Centre of the Republic of Slovenia 0
1408-032X Anthropological notebooks Društvo antropologov Slovenije; = Slovene Anthropological Society 56
2232-3716 Anthropological notebooks (e-vir) Društvo antropologov Slovenije; = Slovene Anthropological Society 0
0352-3608 Družboslovne razprave Slovensko sociološko društvo; Fakulteta za družbene vede 29
1581-968X Družboslovne razprave (e-vir) Fakulteta za družbene vede 0
0353-6777 Dve domovini Inštitut za slovensko izseljenstvo; = Institute for Slovene Emigration Research 30
1581-1212 Dve domovini (e-vir) ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo 0
0353-4510 Filozofski vestnik Filozofski inštitut ZRC SAZU 26
1581-1239 Filozofski vestnik (e-vir) Filozofski inštitut ZRC SAZU 0
1855-0541 Innovative issues and approaches in social sciences (e-vir) Slovensko društvo za inovativno politologijo 22
1318-3222 Javnost Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo; Taylor & Francis 34
1854-8377 Javnost (e-vir) European Intitute for Communication and Culture, Faculty of Social Sciences 0
1408-869X Kakovostna starost Inštitut Antona Trstenjaka 52
1318-5454 Organizacija Moderna organizacija 23
1581-1832 Organizacija (e-vir) Moderna organizacija 0
1855-4148 Raziskave in razprave (e-vir) Fakulteta za uporabne družbene študije 10
1855-6280 Raziskave in razprave Fakulteta za uporabne družbene študije 6
0354-0286 Razprave in gradivo Inštitut za narodnostna vprašanja; = Institute for Ethnic Studies 8
1854-5181 Razprave in gradivo (e-vir) Inštitut za narodnostna vprašanja 0
1855-4202 Research in social change Fakulteta za uporabne družbene študije 0
2463-8226 Research in social change (e-vir) Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije 12
0034-690X Revija za kriminalistiko in kriminologijo Republiški sekretariat za notranje zadeve Republike Slovenije 38
1408-2942 Socialna pedagogika Združenje za socialno pedagogiko 15
2630-4120 Socialna pedagogika (e-vir) Združenje za socialno pedagogiko 0
0352-7956 Socialno delo Fakulteta za socialno delo 39
1318-6728 Šolska kronika Slovenski šolski muzej 37
1581-6036 Šolsko polje Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja; Pedagoški inštitut 31
1581-6044 Šolsko polje (e-vir) Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja 1
1581-6052 Šolsko polje (e-vir) Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja 0
0040-3598 Teorija in praksa Visoka šola za politične vede 72
0353-6483 Urbani izziv Urbanistični inštitut Republike Slovenije 19
1855-8399 Urbani izziv (e-vir) Urbanistični institut Republike Slovenije 0
1580-0253 Varstvoslovje Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola 33
2232-2981 Varstvoslovje (e-vir) Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede 1
 
 
 

Seznami revij, ki so vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, so praviloma prevzeti s spletnih strani proizvajalcev baz podatkov in vsi niso popolni. Vključene niso tiste revije, pri katerih v seznamih proizvajalcev baz podatkov manjkajo številke ISSN ali pa seznamov revij ni bilo možno pridobiti v celoti. Nekateri proizvajalci tudi dokaj neredno ažurirajo sezname. Če ugotovite, da pri kakšni bazi podatkov manjka revija, ki jo navedena baza podatkov zanesljivo indeksira, to sporočite pristojnemu OSIC-u. Na podlagi ustreznih dokazil bo seznam dopolnjen.

Seznami se od leta 2014 naprej vsako leto vzpostavljajo na novo. To pomeni, da OSIC-i vsako leto na novo prevzamejo sezname s spletnih strani proizvajalcev; ti seznami potem veljajo za tekoče leto oz. do prejema novih seznamov. Od leta 2014 naprej se torej članki v revijah v določenem letu vrednotijo v skladu z uvrstitvijo na sezname v tem letu. Članki v tekočem letu se do prejema novih seznamov vrednotijo v skladu z zadnjo prejeto verzijo seznamov. Za članke do vključno leta 2013 pa veljajo še stari kumulativni seznami, pri katerih so se revije na sezname samo dodajale, ne pa tudi iz njih odstranjevale, četudi je revija iz baze izpadla.

V stolpcu Odprti dostop so s kljukico označene revije, za katere so v informacijskem servisu SHERPA/RoMEO objavljeni podatki o licenčnih pogojih založb in politiki arhiviranja posameznih revij. S klikom na kljukico se prestavimo na zapis revije z informacijami o politiki odprtega dostopa.

 
na vrh
 
© IZUM, 2018