Pojasnilo 20. 9. 2018

 

Seznam slovenskih revij, ki so vključene v mednarodno bazo podatkov
PubMed
2015

 

ISSN Revija Založnik/Izdajatelj Št. čl. v COBIB.SI (2015) Odprti dostop
SHERPA/RoMEO Database
1581-9175 Acta agriculturae Slovenica Biotehniška fakulteta 49
1854-1941 Acta agriculturae Slovenica (e-vir) Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo in Oddelek za zootehniko 0
1408-3671 Acta biologica slovenica Društvo biologov Slovenije 14
1854-3073 Acta biologica slovenica (e-vir) Društvo biologov Slovenije 0
1318-0207 Acta chimica slovenica Slovensko kemijsko društvo; =Slovenian Chemical Society 129
1580-3155 Acta chimica slovenica (e-vir) Slovensko kemijsko društvo; =Slovenian Chemical Society 0
1581-2979 Acta dermatovenerologica Alpina, Panonica et Adriatica (e-vir) Dermatovenerologic Society of Slovenia 0
1318-4458 Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica Slovene Welding Society 21
0351-580X Acta stereologica Institute of Histology and Embriology 0
0590-5966 Časopis za zgodovino in narodopisje Univerza v Mariboru; Zgodovinsko društvo Maribor 41
0013-3256 Ekonomska revija Zveza ekonomistov Slovenije 0
0352-3020 Fagopyrum Biotehniška fakulteta 0
0014-8229 Farmacevtski vestnik Slovensko farmacevtsko društvo 91
2536-4316 Farmacevtski vestnik (e-vir) Slovensko farmacevtsko društvo 0
0350-3895 Geografski vestnik Zveza geografskih društev Slovenije 48
1580-335X Geografski vestnik (e-vir) Zveza geografskih društev Slovenije 0
1318-2293 Hladnikia Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije] 20
2630-4074 Hladnikia (e-vir) Botanično društvo Slovenije 0
0023-4923 Kronika Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino 58
0025-8121 Medicinski razgledi Medicinski razgledi 42
1581-3797 Medicinski razgledi (e-vir) Klub študentov Medicinske fakultete 0
1855-8348 Novice iz varstva gozdov (e-vir) Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za varstvo gozdov 5
0352-5503 Plućne bolesti Udruženje lekara za plućne bolesti i tuberkulozu; = Yugoslav Association of Pulmonary Diseases 0
0370-0380 Plućne bolesti i tuberkuloza Udruženje pneumoftiziologa Jugoslavije 0
0353-0329 Prispevki za novejšo zgodovino Inštitut za zgodovino delavskega gibanja 45
2463-7807 Prispevki za novejšo zgodovino (e-vir) Inštitut za novejšo zgodovino 0
1318-2099 Radiology and oncology Slovenian Medical Society - Section of Radiology; Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology 58
1581-3207 Radiology and oncology (e-vir) Association of Radiology and Oncology 0
1854-2476 Slovenian journal of public health (e-vir) Nacionalni inštitut za javno zdravje 0
1580-4003 Slovenian veterinary research Veterinarska fakulteta 22
2385-8761 Slovenian veterinary research (e-vir) Veterinarska fakulteta 0
1408-3493 Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani Oddelek za zootehniko Biotehniške fakultete 0
0351-4250 Zbornik za zgodovino naravoslovja in tehnike Slovenska matica 0
1318-0347 Zdravniški vestnik Slovensko zdravniško društvo 104
1581-0224 Zdravniški vestnik (e-vir) Slovensko zdravniško društvo 0
0350-0063 Zdravstveni vestnik Slovensko zdravniško društvo 0
0351-0026 Zdravstveno varstvo Zavod LRS za zdarvstveno varstvo, Republiški zdravstveni center 37
0044-4928 Zobozdravstveni vestnik Društvo zobozdravstvenih delavcev 26
 
 
 

Seznami revij, ki so vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, so praviloma prevzeti s spletnih strani proizvajalcev baz podatkov in vsi niso popolni. Vključene niso tiste revije, pri katerih v seznamih proizvajalcev baz podatkov manjkajo številke ISSN ali pa seznamov revij ni bilo možno pridobiti v celoti. Nekateri proizvajalci tudi dokaj neredno ažurirajo sezname. Če ugotovite, da pri kakšni bazi podatkov manjka revija, ki jo navedena baza podatkov zanesljivo indeksira, to sporočite pristojnemu OSIC-u. Na podlagi ustreznih dokazil bo seznam dopolnjen.

Seznami se od leta 2014 naprej vsako leto vzpostavljajo na novo. To pomeni, da OSIC-i vsako leto na novo prevzamejo sezname s spletnih strani proizvajalcev; ti seznami potem veljajo za tekoče leto oz. do prejema novih seznamov. Od leta 2014 naprej se torej članki v revijah v določenem letu vrednotijo v skladu z uvrstitvijo na sezname v tem letu. Članki v tekočem letu se do prejema novih seznamov vrednotijo v skladu z zadnjo prejeto verzijo seznamov. Za članke do vključno leta 2013 pa veljajo še stari kumulativni seznami, pri katerih so se revije na sezname samo dodajale, ne pa tudi iz njih odstranjevale, četudi je revija iz baze izpadla.

V stolpcu Odprti dostop so s kljukico označene revije, za katere so v informacijskem servisu SHERPA/RoMEO objavljeni podatki o licenčnih pogojih založb in politiki arhiviranja posameznih revij. S klikom na kljukico se prestavimo na zapis revije z informacijami o politiki odprtega dostopa.

 
na vrh
 
© IZUM, 2018