Pojasnilo 30. 11. 2018

 

Seznam slovenskih revij, ki so vključene v mednarodno bazo podatkov
GeoRef
2015

 

ISSN Revija Založnik/Izdajatelj Št. čl. v COBIB.SI (2015) Odprti dostop
SHERPA/RoMEO Database
0583-6050 Acta carsologica Slovenska akademija znanosti in umetnosti 32
1580-2612 Acta carsologica (e-vir) Slovenska akademija znanosti in umetnosti; = Slovene Academy of Sciences and Arts; Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa; Karst Research Institute of the Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts 0
1581-6613 Acta geographica Slovenica Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU; Založba ZRC; Slovenska akademija znanosti in umetnosti 21
1581-8314 Acta geographica Slovenica (e-vir) Geografski inštitut Antona Melika 0
1854-5106 Acta geographica Slovenica (e-vir) Geografski inštitut Antona Melika 0
1854-0171 Acta geotechnica Slovenica Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo 14
2463-7599 Acta geotechnica Slovenica (e-vir) Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo 0
0570-8966 Arheološki vestnik Slovenska akademija znanosti in umetnosti; Znanstvenoraziskovalni center SAZU 21
1581-1204 Arheološki vestnik (e-vir) ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo 0
1854-2964 Carsologica ZRC SAZU, Založba ZRC 0
0354-0596 Dela Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani 22
1854-1089 Dela (e-vir) Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani 0
1855-7996 Folia biologica et geologica Slovenska akademija znanosti in umetnosti 25
2335-2914 Folia biologica et geologica (e-vir) Slovenska akademija znanosti in umetnosti 0
C507-5335 Folia biologica et geologica (e-vir) Slovenska akademija znanosti in umetnosti 0
0351-0271 Geodetski vestnik Zveza geodetov Slovenije 114
1581-1328 Geodetski vestnik (e-vir) Zveza geodetov Slovenije 0
0350-3895 Geografski vestnik Zveza geografskih društev Slovenije 48
1580-335X Geografski vestnik (e-vir) Zveza geografskih društev Slovenije 0
0016-7789 Geologija Geološki zavod Slovenije; Slovensko geološko društvo 28
1854-620X Geologija (e-vir) Geološki zavod Slovenije 0
0029-7860 Obzornik Prešernova družba 0
1854-7400 RMZ - materials and geoenvironment (e-vir) Naravoslovnotehniška fakulteta 0
1408-7073 RMZ - Materials and geoenvironment Naravoslovnotehniška fakulteta; Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje 24
 
 
 

Seznami revij, ki so vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, so praviloma prevzeti s spletnih strani proizvajalcev baz podatkov in vsi niso popolni. Vključene niso tiste revije, pri katerih v seznamih proizvajalcev baz podatkov manjkajo številke ISSN ali pa seznamov revij ni bilo možno pridobiti v celoti. Nekateri proizvajalci tudi dokaj neredno ažurirajo sezname. Če ugotovite, da pri kakšni bazi podatkov manjka revija, ki jo navedena baza podatkov zanesljivo indeksira, to sporočite pristojnemu OSIC-u. Na podlagi ustreznih dokazil bo seznam dopolnjen.

Seznami se od leta 2014 naprej vsako leto vzpostavljajo na novo. To pomeni, da OSIC-i vsako leto na novo prevzamejo sezname s spletnih strani proizvajalcev; ti seznami potem veljajo za tekoče leto oz. do prejema novih seznamov. Od leta 2014 naprej se torej članki v revijah v določenem letu vrednotijo v skladu z uvrstitvijo na sezname v tem letu. Članki v tekočem letu se do prejema novih seznamov vrednotijo v skladu z zadnjo prejeto verzijo seznamov. Za članke do vključno leta 2013 pa veljajo še stari kumulativni seznami, pri katerih so se revije na sezname samo dodajale, ne pa tudi iz njih odstranjevale, četudi je revija iz baze izpadla.

V stolpcu Odprti dostop so s kljukico označene revije, za katere so v informacijskem servisu SHERPA/RoMEO objavljeni podatki o licenčnih pogojih založb in politiki arhiviranja posameznih revij. S klikom na kljukico se prestavimo na zapis revije z informacijami o politiki odprtega dostopa.

 
na vrh
 
© IZUM, 2018