Pojasnilo 20. 9. 2018

 

Seznam tujih revij, ki so vključene v mednarodno bazo podatkov
Sachkatalog DAI
do 2013

 

ISSN Revija Založnik/Izdajatelj
1011-0062 Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich Österreichische Gesellschaft für Mittelalterarchäologie.
0016-4119 Gallia Centre national de la recherche scientifique (France)
1331-4270 Histria antiqua Međunarodno središte hrvatskih sveučilišta u Istri (Pula).
1680-0443 Instrumentum Groupe de travail européen sur l'artisanat et les productions manufacturées dans l'antiquité.
0075-2711 Jahrbuch für Numismatik und Geldgeschichte Bayerische Numismatische Gesellschaft.
0961-3684 Journal of Roman military equipment studies M.C. Bishop.
0029-9359 Mitteilungen der Österreichischen Numismatischen Gesellschaft Österreichische Numismatische Gesellschaft.
1420-1739 Numismatica e antichità classiche Redazione Numismatica e antichità classiche,
0350-9397 Numizmatičar Narodni muzej : ; Srpsko numizmatičko društvo
1330-0644 Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu Institut za arheologiju (Zagreb)
1848-6371 Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu (e-vir) Institut za arheologiju,
1124-0970 Quaderni giuliani di storia Deputazione di storia patria per la Venezia Giulia.
0484-3401 Rei Cretariae Romanae Fautorum acta Rei Cretariae Romanae Fautores.
1335-0102 Slovenská archeológia Slovenská akadémia vied.
0081-0088 Slovenská numizmatika Národný numizmatický komitet Slovenskej rebuliky ; Slovenská akadémia vied.
0350-7165 Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu Arheološki muzej (Zagreb)
 
 
 

Seznami revij, ki so vključene v mednarodne baze podatkov, so praviloma prevzeti iz spletnih strani proizvajalcev baz podatkov in vsi niso popolni. Nekateri so tekoči, drugi kumulativni in vključujejo tudi starejše revije, ki ne izhajajo več (npr. iz časa nekdanje Jugoslavije, če je bil sedež izdajatelja v Sloveniji). Vključene niso revije, pri katerih v seznamih proizvajalcev baz podatkov manjkajo številke ISSN ali pa seznami revij sploh niso dostopni. Nekateri proizvajalci tudi dokaj neredno ažurirajo sezname. Če ugotovite, da pri kakšni bazi podatkov manjka revija, ki jo navedena baza podatkov zanesljivo indeksira, to sporočite pristojnemu OSIC-u. Na podlagi ustreznih dokazil bo seznam dopolnjen.

 
na vrh
 
© IZUM, 2018