Библиографије - новости

2016

Датум Обавјештење/новост
30. 09. 2016. Промjена документа Типологија докуменaта/дjела за вођење библиографија у систему COBISS

2014

више >>>

Датум Обавјештење/новост
18. 09. 2014. Инсталација нове верзије програмске опреме Библиографије, V5, која укључује промјене код параметра исписа (сортирање библиографских јединица, резимеи/апстракти, формат библиографске јединице)
07. 02. 2014. Промjена документа Типологија докуменaта/дjела за вођење библиографија у систему COBISS

<<< мање

2013

више >>>

Датум Обавјештење/новост
03. 09. 2013. Инсталација нове верзије програмске опреме Библиографије, V4.3, која укључује обнову веб страна персоналних библиографија и серијских публикација
13. 05. 2013. Инсталација нове верзије програмске опреме Библиографије, V4.2, која укључује и странице у ћирилици (приступна страница, помоћ, најчешћа питања, новости)
04. 03. 2013. Инсталација нове верзије програмске опреме Библиографије, V4.1, која укључује обновљену приступну страницу и страницу за помоћ

<<< мање

2012

више >>>

Датум Обавјештење/новост
30. 11. 2012. Инсталација нове верзије програмске опреме Библиографије, V4.0-03, која укључује страну са најчешће постављеним питањима (FAQ) и обновљене стране за новости и обавјештења
27. 09. 2012. Инсталација нове верзије програмске опреме Библиографије, V4.0, која укључује уједначено претраживање података о истраживачима у персоналним библиографијама и у систему E-CRIS.CG, новости RSS, допуне XML формата и wеб стране у скупу знакова UTF-8; у оквиру система E-CRIS.CG уједначени су облици за унос и обновљен је графички изглед, код истраживача додат је нови линк до персоналних библиографија

<<< мање

2011

више >>>

Датум Обавјештење/новост
29. 12. 2011. Имплементација библиографија V3.15 са промјењеном типологијом докумената/дјела

<<< мање

2010

више >>>

Датум Обавјештење/новост
31. 08. 2010. Имплементација библиографија, V3.13 која укључује допуне XML формата, увођење параметра format код директних линкова (HTML, XML) и укидање параметара уноса за скуп знакова те сажетке/апстракте
17. 03. 2010. Имплементација библиографија, V3.12, која укључује увођење новог ISBD формата исписа библиографске јединице (у збијеном облику), допуну XML формата и укидање скупа знакова CZS

<<< мање

2009

више >>>

Датум Обавјештење/новост
13. 07. 2009. Имплементација библиографија, V3.10, која укључује могућност онлајн исписа библиографија чланака у серијским публикацијама и допуну XML формата
10. 03. 2009. Имплементација библиографија V3.9 са идентификатором DOI, са промјењеном типологијом докумената/дјела и допуном XML формата

<<< мање

2008

више >>>

Датум Обавјештење/новост
03. 04. 2008. Имплементација библиографија V3.8-02 са промјењеним директним линковима (ново име Web сервера)

<<< мање

2007

више >>>

Датум Обавјештење/новост
05. 11. 2007. Имплементација библиографија V3.7 са претраживачем научних информација Scirus, која омогућује испис библиографија у ћирилици и у XML формату, као и испис репрезентативних библиографија истраживача, истраживачких организација, одјељења и пројектних група преко информационог система о истраживачкој дјелатности E-CRIS.CG
21. 03. 2007. Имплементација библиографија V3.3-03 са промјењеном типологијом докумената/дјела

<<< мање

2006

више >>>

Датум Обавјештење/новост
12. 04. 2006. Имплементација библиографија истраживача V3.3 у систему COBISS.CG

<<< мање

RSS новости

За читање новости преко RSS-a потребан вам је читач – програм који у уређеном облику приказује информације добијене из различитих RSS wеб извора.

Више различитих RSS читача је на располагању на интернету. Након инсталације читача сами одредите RSS канале са којих ћете добијати новости.

© 1998-2016 IZUM