Bibliografije - novosti

2016

Datum Obvještenje/novost
30. 09. 2016. Promjena dokumenta Tipologija dokumenata/djela za vođenje bibliografija u sistemu COBISS

2014

više >>>

Datum Obvještenje/novost
18. 09. 2014. Instalacija nove verzije programske opreme Bibliografije, V5, koja uključuje promjene kod parametra ispisa (sortiranje bibliografskih jedinica, rezimei/apstrakti, format bibliografske jedinice)
07. 02. 2014. Promjena dokumenta Tipologija dokumenata/djela za vođenje bibliografija u sistemu COBISS

<<< manje

2013

više >>>

Datum Obvještenje/novost
03. 09. 2013. Instalacija nove verzije programske opreme Bibliografije, V4.3, koja uključuje obnovu web strana personalnih bibliografija i serijskih publikacija
13. 05. 2013. Instalacija nove verzije programske opreme Bibliografije, V4.2, koja uključuje i stranice u ćirilici (pristupna stranica, pomoć, najčešća pitanja, novosti)
04. 03. 2013. Instalacija nove verzije programske opreme Bibliografije, V4.1, koja uključuje obnovljenu pristupnu stranicu i stranicu za pomoć

<<< manje

2012

više >>>

Datum Obvještenje/novost
30. 11. 2012. Instalacija nove verzije programske opreme Bibliografije, V4.0-03, koja uključuje stranu sa najčešće postavljenim pitanjima (FAQ) i obnovljene strane za novosti i obavještenja
27. 09. 2012. Instalacija nove verzije programske opreme Bibliografije, V4.0, koja uključuje ujednačeno pretraživanje podataka o istraživačima u personalnim bibliografijama i u sistemu E-CRIS.BH, novosti RSS, dopune XML formata i web strane u skupu znakova UTF-8; u okviru sistema E-CRIS.BH ujednačeni su oblici za unos i obnovljen je grafički izgled, kod istraživača dodat je novi link do personalnih bibliografija

<<< manje

2011

više >>>

Datum Obvještenje/novost
29. 12. 2011. Implementacija bibliografija V3.15 sa promenjenom tipologijom dokumenata/dela

<<< manje

2010

više >>>

Datum Obvještenje/novost
31. 08. 2010. Implementacija bibliografija, V3.13 koja uključuje dopune XML formata, uvođenje parametra format kod direktnih linkova (HTML, XML) i ukidanje parametara unosa za skup znakova te sažetke/apstrakte
17. 03. 2010. Implementacija bibliografija, V3.12, koja uključuje uvođenje novog ISBD formata ispisa bibliografske jedinice (u zbijenom obliku), dopunu XML formata i ukidanje skupa znakova CZS

<<< manje

2009

više >>>

Datum Obvještenje/novost
13. 07. 2009. Implementacija bibliografija, V3.10, koja uključuje mogućnost online ispisa bibliografija članaka u serijskim publikacijama i dopunu XML formata
10. 03. 2009. Implementacija bibliografija V3.9 sa identifikatorom DOI, sa promenjenom tipologijom dokumenata/dela i dopunom XML formata

<<< manje

2008

više >>>

Datum Obvještenje/novost
21. 03. 2008. Implementacija bibliografija V3.8-02 u sistemu COBISS.BH

<<< manje

RSS novosti

Za čitanje novosti preko RSS-a potreban vam je čitač – program koji u uređenom obliku prikazuje informacije dobijene iz različitih RSS web izvora.

Više različitih RSS čitača je na raspolaganju na internetu. Nakon instalacije čitača sami odredite RSS kanale sa kojih ćete dobijati novosti.

© 1998-2016 IZUM