Библиографије - најчешћа питања

Персоналне библиографије

 • Како унијети или поправити податке за персоналне библиографије? Одговор


  Програм, који је доступан на веб страници Библиографије, омогућује испис персоналних библиографија истраживача и стручних сарадника на основу шифре истраживача која је аутору додијељена приликом уписа у евиденцију истраживача у информационом систему о истраживачкој дјелатности у Црној Гори (E-CRIS.CG), под условом да су њихове библиографске јединице укључене у систем COBISS.CG. Подаци о библиографским јединицама исписују се из узајамне базе података COBIB.CG. Услов да се поједина јединица из базе података COBIB.CG правилно укључи у персоналну библиографију јесте да запис, осим основних библиографских података (аутор, наслов, година издавања, издавач ...), садржи и шифру по типологији докумената/дјела, шифру истраживача и још неке податке.

  Податке у узајамну библиографску базу података уносе библиотеке које су пуноправне чланице система COBISS.CG и имају библиотекаре оспособљене за унос.

  Начелно, можете сами да изаберете библиотеку која ће бринути о допуни и редакцији ваше персоналне библиографије. Записе за библиографске јединице обично уноси и редигује библиотека установе у којој је истраживач запослен. Ако установа нема библиотеку, предлажемо да изаберете библиотеку која је специјализована за вашу област. Обратите им се и договорите се о редакцији ваших библиографских јединица. Тамо ћете добити и прецизна упутства о томе шта је потребно да им предложите како би они могли да допуне вашу персоналну библиографију.

  <<< мање

Библиографије серијских публикација

 • Које су одлике исписа на линку Библиографије серијских публикација? Одговор


  Библиографије серијских публикација омогућују испис библиографских јединица сортираних по типологији из узајамне библиографске базе података COBIB.CG. Библиографска јединица из COBIB.CG може се исписати за одређену серијску публикацију само на основу међународног броја серијске публикације – ISSN који упишемо у одговарајуће поље (нпр. ако упишемо 0352-1982, што је ISSN ревије Архитектов билтен, испис ће укључивати све каталогизоване прилоге из ове ревије).

  <<< мање

 • Да ли могу исписати библиографију за било коју серијску публикацију? Одговор


  Не, библиографију можете исписати само за ону серијску публикацију чији прилози имају библиографске записе у узајамној библиографској бази података COBIB.CG.

  <<< мање

 • Немам ISSN број ревије чију библиографију желим да испишем. Гдје могу наћи ISSN број? Одговор


  ISSN број можете потражити у узајамној библиографској бази података COBIB.CG (нпр. у поље за претраживање упишете наслов ревије).

  <<< мање

Питања, мишљењa, приједлози

Пошаљите их на:

vbcgservis@vbcg.me

© 1998-2013 IZUM