Organizacija znanja letnik 11, zvezek 4, 2006

"MARIBORSKA DEKLARACIJA"

O VLOGI KNJIŽNIC PRI EVALVACIJAH IN AKREDITACIJAH UNIVERZ


Na konferenci COBISS 2006, ki je potekala v Mariboru od 28. do 30 novembra, smo se udeleženci iz 12 držav na posebni okrogli mizi, ki sta jo organizirala IZUM in Podonavska rektorska konferenca, posvetili tudi položaju knjižnic in knjižničnih informacijskih sistemov v sistemski ureditvi in v praksi evalvacij in akreditacij visokega šolstva.

Ugotovili smo le redke primere ustreznega upoštevanja prispevka knjižnic k višji kakovosti visokega šolstva, prevladuje pa zaskrbljujoče stanje, ko nacionalni standardi in kriteriji evalvacije in akreditacije sploh ne omenjajo knjižnic ali jih obravnavajo povsem obrobno. To povezujemo s primeri ustanavljanja visokošolskih zavodov in uvajanja novih programov, v katerih ni zagotovljena sodobna knjižnična informacijska podpora. Na to morajo biti pozorni tako študentje, ki v takih pogojih ne morejo dosegati dobrih študijskih uspehov, kot tudi financerji, ki vlagajo sredstva v neperspektivne visokošolske projekte.

Knjižničarji in knjižnični informatiki apeliramo na vodstva univerz in na vlade v regiji, da v svojih razvojnih strategijah in politikah upoštevajo preverjeno dejstvo, da brez dobrih knjižničnih informacijskih sistemov ni kakovostnega visokega šolstva. Pričakujemo, da bodo v nacionalnih sistemih vrednotenja kakovosti visokega šolstva knjižnice obravnavane kot bistven element, brez katerega visoko šolstvo regije ne more biti konkurenčno v skupnem evropskem visokošolskem prostoru. Knjižnični informacijski sistemi zagotavljajo transparentnost rezultatov raziskovalnega in pedagoškega dela, ki je potrebna za uspešno izmenjavo študentov in učiteljev ter za povezovanje v skupne projekte.

Sprejeto v Mariboru, 30. novembra 2006.


Copyright © 2002 IZUM. Vse pravice pridržane.